FOGYATÉKKAL ÉLŐK

Egyedi eljárás fogyatékkal élők számára

 • 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 63.§ 2. pontjában megfogalmazott módon igazolt fogyatékosság és sajátos nevelési igény esetén a fogyatékkal élő és a sajátos nevelési igényű jelentkező a vizsgaközponthoz vagy vizsgahelyéhez benyújtott írásos kérelem alapján egyedi eljárással vizsgázhat, amennyiben minden egyes vizsgarészben a feladatot/feladatokat a nyelvvizsgáztatást szabályozó 137/2008.(V.16) kormányrendeletnek megfelelően teljesíteni tudja.
 • A 2011. évi CXC. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező számára kedvezmények csak a közoktatásban igényelhetők és nyújhatók, a nyelvvizsga lebonyolítása és értékelése során nem vehetők figyelembe.
 • Súlyosan hallássérült vagy siket jelölt szóbeli vizsgára nem jelentkezhet, mivel fogyatékossága következtében a beszédértést mérő feladatokat nem tudja teljesíteni.
 • Az egyedi eljárásra irányuló kérést alátámasztó szakértői vélemény a Vizsgaközpont számára csak a vizsgázónál fennálló fogyaték tényét igazolja, a biztosítandó kedvezményekre vonatkozóan a Vizsgaközpontot nem köti az abban szereplő javaslat.
 • Az egyedi eljárásra irányuló kérést a jogszabályi és a vizsgahelyszín lehetőségei adta keretek között személyre szabottan kezeljük, legyen szó látás-, és hallássérülésről, mozgáskorlátozottságról, autizmus spektrum zavarról, specifikus tanulási  zavarokról (diszlexia, diszgráfia), ADHD-ról (figyelemhiányos hiperaktivitás zavar), pszichoszociális fogyatékosságról.
 • Egyedi eljárási kérelmet a jelentkezéssel egyidőben (a vizsga szervezése miatt), de legkésőbb az első vizsgaalkalom előtt 14 nappal tudunk figyelembe venni. A benyújtott kérvényt a hozzá csatolt szakvélemény alapján a Vizsgaközpont vezetője bírálja el, melynek eredményéről a jelentkező írásban értesítést kap. Az egyedi eljárás során az alábbiak biztosíthatók:
  • Többletidő a vizsgán, ami a feladatok megoldására adott időn felül legfeljebb 30% lehet.
  • A vizsga nem csoportos, hanem egyéni bonyolítása, melynek során az egyedi körülmények biztosíthatók (például: gépi hang helyett felolvasás, Braille írógép használata, speciális nagyítókészülék alkalmazása, stb.).
  • Számítógép használata az írásbeli vizsgán a mozgásukban korlátozott vizsgázóknak, ill. minden olyan esetben, amikor a vizsgázó írásképe olyan mértékben lenne rendezetlen vagy nehezen olvasható, hogy az már az értékelést is gátolná. Saját számítógép használata csak abban az esetben engedélyezett, ha azon korlátozott számban telepíthető speciális program (pl. szövegfelolvasó) van.
  • Diszlexiás, diszgráfiás vizsgázó esetén - a vonatkozó szakmai ajánlások figyelembe vételével - egyedileg szerkesztett vizsgaanyag (betűtípus, elrendezés stb.).

Egyedi eljárási kérelem letöltése 

VIZSGAHELYET KERESEL?

NÉZD MEG A TÉRKÉPEN HOL VAN HOZZÁD
A LEGKÖZELEBBI VIZSGAHELY!
BME NYELVVIZSGAHELY

Miért fontos a nyelvvizsga?

Miért a BME nyelvvizsga?

Milyen a BME nyelvvizsga?