LEMONDÁS, HALASZTÁS

Vizsgahalasztás

Ha a vizsgázó a számára kijelölt időpontban nem tud a vizsgán megjelenni, a vizsga elhalasztását kérheti írásban, vagy kérvényezheti online fiókjában, a következővizsgaidőszakra, legkésőbb a vizsga napját megelőző 6. naptári napon.

A halasztási díjat arra a vizsgahelyre fizeti a vizsgázó, ahova vizsgára jelentkezett.

Ha a vizsgázó komplex típusú vizsgára jelentkezett, csak a teljes vizsgát halaszthatja.

Ha a vizsgázó szóbeli részvizsgára jelentkezett, csak a teljes szóbeli részvizsgát (beszédkészség, beszédértés) halaszthatja. Ha a vizsgázó írásbeli részvizsgára jelentkezett, csak a teljes írásbeli részvizsgát (egynyelvű vizsga esetén: olvasáskészség és íráskészség; kétnyelvű vizsga esetén: olvasáskészség, íráskészség, nyelvismeret, közvetítői készség) halaszthatja. 

A vizsga halasztását a vizsgázó tudja kezdeményezni e-mailben, személyesen vagy online vizsgafiókjában a halasztási díj befizetése és a befizetés teljesülését igazoló bizonylat bemutatásával. A halasztási kérelmet arra a vizsgahelyre kell benyújtani, ahová a vizsgázó jelentkezett.

Halasztott vizsgát lemondani, vagy ismételt halasztással élni nem lehet.

Határidőn túli halasztás kizárólag egyedi elbírálás alapján lehetséges eljárási díj ellenében. A határidőn túli halasztást a csoportos vizsgát követő 48 órán belül írásban kell bejelenteni a vizsgaközpont vezetőjének, aki a kérelmet elbírálja.

A halasztás szabályaitól eltérni csak indokolt esetben, írásban benyújtott kérvény alapján, kizárólag a Vizsgaközpont vezetőjének engedélyével lehet.

 

Lemondás

A vizsgázó a vizsgát legkésőbb az első vizsgaidőpontját megelőző 6. naptári napon mondhatja le.

A vizsgázó a lemondást kizárólag írásban teheti meg, vagy az online fiókjában kezdeményezheti.

Ha a vizsgázó komplex típusú vizsgára jelentkezett, csak a teljes vizsgát mondhatja le. Ha a vizsgázó szóbeli részvizsgára jelentkezett, csak a teljes szóbeli részvizsgát (beszédkészség, beszédértés) mondhatja le. Ha a vizsgázó írásbeli részvizsgára jelentkezett, csak a teljes írásbeli részvizsgát (egynyelvű vizsga esetén: olvasáskészség és íráskészség; kétnyelvű vizsga esetén: olvasáskészség, íráskészség, nyelvismeret, közvetítői készség) mondhatja le.

Lemondás esetén a vizsgázó az általa befizetett vizsgadíj részbeni visszatérítésére jogosult, a csökkentés mértéke a mindenkori halasztási díjjal egyezik meg.

A visszatérítés átutalással történik arra a számlaszámra, ahonnan a vizsgadíj befizetése történt.

Ha a vizsgázó a vizsgát nem mondta le a vizsga időpontja előtt legkésőbb 6 naptári napon túl, és a vizsgán nem jelenik meg, a vizsgadíjból nem tarthat igényt visszatérítésre.

Határidőn túli lemondás kizárólag egyedi elbírálás alapján lehetséges eljárási díj ellenében. A határidőn túli lemondást a csoportos vizsgát követő 48 órán belül írásban kell bejelenteni a vizsgaközpont vezetőjének, aki a kérelmet elbírálja.

A lemondás szabályaitól eltérni csak indokolt esetben, írásban benyújtott kérvény alapján, kizárólag a Vizsgaközpont vezetőjének engedélyével lehet.

 

VIZSGAHELYET KERESEL?

NÉZD MEG A TÉRKÉPEN HOL VAN HOZZÁD
A LEGKÖZELEBBI VIZSGAHELY!
BME NYELVVIZSGAHELY

Miért fontos a nyelvvizsga?

Miért a BME nyelvvizsga?

Milyen a BME nyelvvizsga?